توسعه بزرگراه‌ها، دستاورد ماندگار دولت روحانی

وزارت راه و شهرسازی حدود یک هزار و ۱۶۱ آزادراه در کشور در دست اجرا دارد و قرار است تا پایان دولت دوازدهم ۵۱۸ کیلومتر آزادراه جدید در کشور ساخته شود.
افتتاح هفت آزادراه در دولت دوازدهم در دستور کار بود که قطعه چهار آزادراه تبریز- ارومیه، منطقه یک آزادراه تهران-شمال و قطعه های ۲ و ۳ آزادراه همت-کرج سال گذشته افتتاح شد.
آزادراه کنارگذر جنوبی تهران، آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان، آزادراه اصفهان- شیراز و آزادراه اراک-خرم آباد، چهار آزادراه دیگری است که قرار است تا پایان دولت مورد بهره برداری قرار گیرد.

برچسب‌ها

اخبار پرونده