شکست قطعنامه ضدایرانی آمریکا

قطعنامه پیشنهادی دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران بدون وتوی اعضای دائم شورای امنیت، مورد مخالفت قرار گرفت و رد شد تا واشنگتن بار دیگر درعرصه جهانی شکستی دیگر متحمل و با انزوا مواجه شود.

برچسب‌ها

اخبار پرونده