سامد، پل ارتباط مردم و دولت

سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد)، یکی از ابتکارات دولت تدبیر و امید برای خدمات رسانی بهتر به شهروندان و پل بی‌واسطه ارتباط مردم با مدیران بوده و بسیاری از فرایندهای طولانی و زمانبر اداری را حذف کرده است.

برچسب‌ها

اخبار پرونده