مدرسه سازی با طرح «آجر به آجر»

وزارت آموزش و پروش با هدف هم افزایی و استفاده از کمک های اقشار مختلف مردم طرح «آجر به آجر» را طراحی کرده است تا هر فرد با هر اندازه سرمایه، بتواند در امر مدرسه سازی مشارکت کند.

برچسب‌ها

اخبار پرونده