سیل تابستانی با استانها چه کرد؟

خسارت ناشی از سیلاب تیرماه ۹۹ در استانها متفاوت بود؛ در برخی مناطق قربانی گرفت و در برخی روستاها آبگرفتکی منازل را به دنبال داشت.

برچسب‌ها

اخبار پرونده