بولتون و کتاب «اتاقی که در آن اتفاق افتاد»

کتاب جان بولتون به نام «اتاق حوادث» یا «اتاقی که در آن اتفاق افتاد» اشاره به اتاق کار « دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا دارد، این کتاب شامل هفده ماه خاطرات کاری او در سمت مشاور امنیت ملی آمریکاست. منتقدان ترامپ می گویند این کتاب سندی است که او کفایت ریاست جمهوری آمریکا را ندارد.

برچسب‌ها

اخبار پرونده