نیمه خرداد و افتتاح طرح‌های آب و برق در استانهای آذربایجان غربی و بوشهر

هشت طرح صنعت آب و برق با سرمایه گذاری بیش از دو هزار میلیارد تومان روز پنجشنبه پازنزدهم خرداد به صورت ویدیو کنفرانس توسط رییس جمهوری در استانهای آذربایجان غربی و بوشهر افتتاح ‌شد.

برچسب‌ها

اخبار پرونده