گرما و خطر غرق شدگی

با گرم شدن هوا، شنا و آب تنی در رودخانه‌ها، سدها و سواحل دریا افزایش یافته که آشنا نبودن افراد به فنون شنا باعث شده خانواده های بسیاری داغدار شوند.

برچسب‌ها

اخبار پرونده