پرونده قتل «رومینا اشرفی»

انتشار خبر قتل رومینا اشرفی دختر ۱۳ ساله به دست پدرش در یکی از روستاهای شهرستان تالش احساسات عمومی را برانگیخت و کارشناسان اجتماعی این کار را نقض آشکار حقوق کودک دانستند و خواستار تعیین تکلیف سریعتر لایحه تامین امنیت زنان در دولت شدند.

برچسب‌ها

اخبار پرونده