توسعه فرودگاه رامسر سکوی پرتاب برای رونق گردشگری مازندران

طرح توسعه فرودگاه رامسر پس از حدود ۱۱ سال انتظار ، با حمایت‌های دولت تدبیر و امید در حالی به بهره برداری می رسد که به اعتقاد کارشناسان، این طرح سکوی پرتابی برای ارتقای صنعت گردشگری و مناسبات اقتصادی منطقه به شمار می رود.

برچسب‌ها

اخبار پرونده