ماجرای به آب افتادن مهاجران غیرقانونی افغان در مرز ایران

رسانه های افغانستان در نیمه های اردیبهشت ۹۹ ادعا کردند شماری از مهاجران غیرقانونی افغان را حین عبور از مرز مشترک افغانستان و ایران شکنجه و به رودخانه هریرود انداخته شده‌اند.
 ایران بارها دخالت داشتن در این حادثه را رد و برای همکاری در روشن شدن ابعاد آن اعلام آمادگی کرد. مجموعه خبرها و گزارش‌ها در این زمینه را در پرونده حاضر می خوانید.

برچسب‌ها

اخبار پرونده