نقش توسعه زیرساخت‌های نظام سلامت در درمان بیماران کرونا

توسعه زیرساخت‌های درمانی در سایه اجرای طرح تحول نظام سلامت ، در همه گیری ویروس کرونا یاریگر کادر پزشکی در درمان مبتلایان بویژه در استان های کمتر برخوردار بود.

برچسب‌ها

اخبار پرونده