آموزش کودکان مناطق محروم در روزگار کرونا

نبود امکانات و زیرساخت‌های لازم در بعضی از مدارس و وجود برخی از دانش آموزان محروم و مناطق آسیب‌پذیر  از جمله چالش های آموزشی در سیستم غیرحضوری در ایام کروناست که تلاش شده مشکلات آموزشی دانش آموزان با تهیه بسته های آموزشی و یا پیگیری تلفنی و حضوری رفع شود.

برچسب‌ها

اخبار پرونده