دیپلماسی دینی و کرونا

نامه‌نگاری آیت الله محقق داماد و پاپ فرانسیس درباره کرونا و ظلم مضاعف تحریم‌ها مصداقی از دیپلماسی دینی در دنیای پرتلاطم امروز است. 

برچسب‌ها

اخبار پرونده