رفتار مومنانه و همدلانه ایرانیان در روزگار کرونا

ایرانیان در این روزهای کرونایی، جلوه‌هایی از انسانیت مبتنی بر باور مومنانه و جهان بینی برخاسته از ارزش‌ها و باورهای جامعه را به نمایش گذاشته‌اند که چشم نوازتر از هر زمانی دیگر خودنمایی می کند.

برچسب‌ها

اخبار پرونده