افزایش روند تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور

 روند تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور بعد از شیوع کرونا شتاب بیشتری گرفته است تا تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و واحدهای تولیدی دچار وقفه نشود.

برچسب‌ها

اخبار پرونده