چالش تعیین دستمزد ۹۹

ساعت‌ها جلسه برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۹ همچنان به نتیجه مطلوب طرفین نرسیده و چالش‌ مربوط به دستمزد همچنان در رسانه‌ها مطرح است. 

برچسب‌ها

اخبار پرونده