برنامه شب‌های بخارا

شب‌های بخارا از دیرپاترین نشست‌های اهالی فرهنگ و از پر رونق‌ترین‌های آن است که همواره محل رجوع صاحب‌نظران بوده است.  ویدیوهای نشست‌های بخارا که به ابتکار علی دهباشی برگزار می‌شود، در ایرنا انجام می‌شود. 
 

برچسب‌ها

اخبار پرونده