کرسی ارتباطات علم و فناوری

مطالب این پرونده با مشارکت ایرنا و کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو (مستقر در دانشگاه علامه طباطبایی)‌ منتشر می‌شود. 
درباره کرسی با مراجعه به سایت آن بیشتر بدانید.

برچسب‌ها

اخبار پرونده