کرونا و محیط زیست

شیوع کرونا اگرچه از منظر کاهش تولید گازهای گلخانه ای به زمین کمک کرد اما با توجه به رشد فزاینده مصرف مواد ضدعفونی کننده و اقلام بهداشتی، شاهد روند رو به افزایش تولید پسماندهی عفونی و بیمارستانی هستیم که رهاسازی آنها در طبیعت برای محیط زیست زیانبار است.

برچسب‌ها

اخبار پرونده