کرونا و تعویق در کوچ عشایر

جامعه عشایری به عنوان بخشی از مردم جامعه امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا مجبور شده اند کوچ بهاره خود را با تاخیر انجام دهند و زمان بیشتری را در مناطق قشلاقی بمانند و به قطع زنجیره انتقال آن کمک کنند.

برچسب‌ها

اخبار پرونده