ناآرامی پساکرونایی در زندان‌ها

در آخرین روزهای سال ۹۸ خبر ناآرامی در زندان خرم آباد بازتاب یافت و برای نخستین بار تعدادی از زندانیان مواد مخدر زندان پارسیلون خرم آباد از زندان فرار کردند و در روزهای گذشته نیز شاهد برخی ناآرامی ها بودیم.
رئیس قوه قضائیه نهم فروردین به دادستان‌ کل کشور مأموریت داد تا ضمن پیگیری وقایع اخیر، با تشکیل کمیته های قضائی، اطلاعاتی و انتظامی موضوع  را بررسی و نتیجه را گزارش کند.

برچسب‌ها

اخبار پرونده