دیپلماسی کرونا علیه تحریم

به موازات گسترش همه‌گیری جهانی کرونا جمهوری اسلامی نیز بر موضوع لزوم لغو سازوکارهای تحریمی که بر حوزه دارو و درمان نیز آثار جدی‌ای گذاشته است تأکید بسیاری کرده است این تأکیدها با واکنش‌های مثبت بین‌المللی نیز روبرو شده است. 

برچسب‌ها

اخبار پرونده