قربانیان الکل صنعتی

تصور نادرست استفاده از الکل صنعتی برای ایمنی در برابر ویروس کرونا سبب شد تا تعدادی از شهروندان در استان های مختلف جان خود را با استعمال الکل های تقلبی و صنعتی از دست بدهند.

برچسب‌ها

اخبار پرونده