مهمترین رویدادهای استانها در سالی که گذشت

سال ۱۳۹۸ را می توان از پرحادثه ترین سال های اخیر دانست که حوادث متعدد آن، افکار عمومی کشورمان و حتی جهان را متاثر کرد؛ در کنار این اتفاقات عمدتاً تلخ، رویدادهای دیگری نیز در اقصی نقاط این سرزمین روی  داد که نه تنها ناگوار نبود، بلکه در توسعه متوازن در استان های مختلف بویژه در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اثر گذار بود.

برچسب‌ها

اخبار پرونده