یاد بعضی نفرات (یادبود درگذشتگان فرهنگ و هنر در سال ۱۳۹۸)

یکی‌شان، دوبلور بود، و یکی دیگر بازیگر، و آن یکی کارگردان. هم در میان‌شان نقاش بود و هم موسیقی‌دان. هم ادیب و شاعر ما را ترک گفت، و هم روزنامه‌نگار. از اهالی فلسفه در میان‌شان بود تا حقوق‌دان. هم صنعت‌گر و اقتصاددان داشتند، و هم فعال سیاسی و اجتماعی. هم آنان که جامه طبابت بر تن داشتند به دیار باقی شتافتند، و هم کسانی‌که عمامه بر سر داشتند، دعوت حق را لبیک گفتند. و این یادنامه، از برای آنان است. آنان که برگرفته از آن سخنِ الف. بامداد، «یگانه بودند و هیچ کم نداشتند».

برچسب‌ها

اخبار پرونده