افغانستان و چالش دو دولت همزمان

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پس از شش ماه به نتیجه نرسید و در نهایت هر دو کاندیدای اصلی همزمان سوگند یاد کردند. 

برچسب‌ها

اخبار پرونده