گره کور تشکیل دولت عراق

تشکیل دولت عراق بعد از اعتراض های مردمی در این کشور همچنان یکی از گره های کور سیاسی در این کشور می باشد و با وجود معرفی محمد توفیق علاوی به عنوان نخست وزیر جدید و رایزنی ها بین طرف های مختلف برای تشکیل دولت به خاطر برخی کارشکنی ها نتوانست به سامان برسد و با استعفای وی، بحران سیاسی این کشور وارد مرحله جدیدی شد.

برچسب‌ها

اخبار پرونده