سفر وزیر کشور به استان البرز

وزیر کشور در سفر به استان البرز ضمن بازدید از چند پروژه عمرانی در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان شرکت کرد.

اخبار پرونده