منازعه جدید نظامی ترکیه و سوریه

منازعه اخیر میان ترکیه و سوریه که در منطقه ادلب به برخوردهای نظامی هم کشیده شده، اوضاع منطقه را در شرایط جدیدی قرار داده و بیم از پیچیده تر شدن شرایط امنیتی ، نگرانی های جدیدی را شکل داده است.

برچسب‌ها

اخبار پرونده