بودجه ۹۹ در کمیسیون تلفیق


پس از تقدیم متن کامل لایحه در 17 آذرماه، در اولین اقدام کمیسیون های تخصصی مجلس طی دو هفته بخش های مرتبط بودجه با حوزه تخصصی خود را مورد بررسی قرار دادند و سرانجام با تشکیل تشکیل کمیسیون ویژه تلفیق بودجه سال 1399 در تاریخ 2 دی ماه، و علی رغم تلاش های فراوان مخالفان دولت، کلیات لایجه بودجه در این کمیسیون  به تصویب رسید. در ادامه کمیسیون تلفیق وارد بررسی جزئیات لایحه در بخش های درآمدی و هزینه ای شد. همچنین پیشنهادات نمایندگان و کمیسیون های تخصصی در قالب بندهای الحاقی مورد بررسی این کمیسیون قرار گرفت. در نهایت در تاریخ 7 بهمن ماه کمیسیون تلفیق با تشکیل آخرین جلسه خود، بررسی جزئیات لایجه بودجه سال 99 را به اتمام رساند و آن را برای طرح در صحن علنی مجلس به هیات رئیسه تقدیم کرد.
با توجه به تعطیلی مجلس تا 2 اسفندماه، زمان برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، بررسی این لایحه در صحن علنی منتظر تشکیل مجدد جلسات علنی مجلس شورای اسلامی است. پیش بینی می شود، تا پیش از پایان سال جاری مجلس کار بررسی لایجه بودجه سال آینده را به اتمام برساند.

اخبار پرونده