سرنگونی هواپیما در افغانستان

ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با صدور بیانیه ای رسمی مسئولیت این گروه در سرنگونی هواپیمای آمریکایی دراستان غزنی افغانستان را برعهده گرفت.

برچسب‌ها

اخبار پرونده