داستان معامله قرن

«معامله قرن» طرحی است که ترامپ و کوشنر دامادش در چارچوب حمایت کاخ سفید از رژیم اشغالگر صهیونیستی وبرای اشغال باقیمانده سرزمین فلسطینی و الحاق آن به این رژیم ارائه کرده و قرار است در آمریکا رونمائی شود.

برچسب‌ها

اخبار پرونده