کتاب‌ سوزی و صعود شبه پزشکی

سوزاندن یکی از کتاب‌های کلیدی پزشکی - کتاب هریسون  - توسط یکی از مروجان مشهور طب سنتی - یا آن‌طور که خودش مدعی است طب اسلامی -  که در سال‌های اخیر فعالیت زیادی هم داشته است واکنش‌های گسترده‌ای را در جامعه دانشگاهی و حوزه‌های علمیه به دنبال داشت. عباس تبریزیان از جمله مخالفان پزشکی مدرن با این کار نمادین بار دیگر موضوع تقابل یا مواجهه باورهای سنتی با پزشکی مدرن را در کانون مباحث روز خبری مطرح کرد. 

برچسب‌ها

اخبار پرونده