ظریف در هند

جواد ظریف سه‌شنبه ۲۴ دی‌ماه برای شرکت در نشست رایسینا وارد دهلی‌نو شد. 

برچسب‌ها

اخبار پرونده