درگذشت سلطان قابوس

قابوس بن سعید سلطان فقید عمان در ۱۸ نوامبر ۱۹۴۰ ( ۲۷ آبان ۱۳۱۹ ) در شهر عمان به دنیا آمد. وی چهاردهمین فرد در زنجیره مستقیم سلاطین خاندان آل بوسعید است و در میان حکمرانان عرب بیشترین دوران حاکمیت را از آن خود کرد.

اخبار پرونده