آتش در خانه کانگوروها

آتش سوزی گسترده در گوشه و کنار استرالیا زندگی انسان‌ها و گونه‌های حیوانی را به خطر انداخته است. 

اخبار پرونده