محور مقاومت در سوگ فرمانده

پس از ترور سردار «قاسم سلیمانی» فرمانده شهید نیروی قدس، که به دستور «دونالد ترامپ» رییس جمهوری آمریکا و سحرگاه جمعه صورت گرفت، محور مقاومت در منطقه ی خاورمیانه تاکید کرد که انتقام این اقدام جنایتکارانه را از آمریکایی ها خواهد گرفت.

اخبار پرونده