رییس سازمان برنامه و بودجه در خراسان جنوبی و رضوی

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه روز جمعه ۶دی‌ماه برای پیگیری مصوبات سفر سال گذشته خود و افتتاح فاز نخست طرح ساخت مسکن محرومان در خراسان جنوبی وارد این استان شد. نوبخت همچنین در این سفر در خراسان رضوی نیز حضور یافت. نوبخت در خراسان رضوی شماری از واحدهای بازسازی شده را افتتاح و کلنک ساخت ۲هزار واحد مسکونی روستایی را به زمین زد. 

اخبار پرونده