اردکانیان در خراسان

وزیر نیرو روز سه شنبه برای بهره برداری و کلنگ زنی سه طرح صنعت آب و فاضلاب شهرستان سبزوار و افتتاح طرح آب‌رسانی روستای "رباط جز" شهرستان خوشاب به غرب خراسان رضوی سفر کرد.

اخبار پرونده