آمریکا ۲۰۲۰

نتایج نظرسنجی کوئینپیاک درباره موضوع استیضاح و برکناری رئیس جمهوری آمریکا نیز نشان داد، ۴۵ درصد از رای‌هندگان معتقدند «دونالد ترامپ» باید استیضاح و برکنار شود اما ۴۸ درصد خلاف این نظر را دارند.
همچنین نیمی از رای‌دهندگان، تحقیقات درباره استیضاح را قانونی دانستند و ۴۳ درصد آن را یک موضوع سیاسی قلمداد کردند. اما ۷۶ درصد از شرکت‌کنندگان گفتند که دولت ترامپ باید به طور کامل با روند تحقیقات استیضاح همکاری کند و فقط ۱۸ درصد به این امر معتقد نبودند.

برچسب‌ها

اخبار پرونده