پرندگان مهاجر

با کاهش تدریجی دمای هوا در مناطق شمالی و آغاز فصل سرما و نیز مهیا شدن شرایط مطلوب اسکان، دسته‌های چند هزارتایی از پرندگان مهاجر آبزی و کنارآبزی در مسیر کوچ خود از شمال‌ به‌ جنوب مدتی را در تالاب های شهرستان های مسیر مهاجرت به استراحت و تغذیه می‌پردازند لیکن با توجه به طولانی بودن مسیر مهاجرت، قدرت و توان پرندگان کاهش یافته و برخی از آنها پیش از فرود آمدن در تالاب ها و آبگیرها، به علت خستگی یا برخورد با سیم برق سقوط می‌کنند. که پس از تحویل این پرندگان به محیط زیست، نسبت به بازپروری، تیمار و درمان پرنده اقدام شده و بعد از کسب سلامتی در جمع پرندگان آبزی و تالاب ها رها می‌شوند.

اخبار پرونده