آب زاینده‌رود

زاینده‌رود به عنوان بزرگترین جریان آبی منطقه میانی کشور به دلیل خشکسالی‌ پیاپی، تراکم جمعیت و افزایش برداشت در یک دهه گذشته به رودخانه‌ای فصلی تبدیل شده است و از جمله نقاط پایین‌دست به ویژه در فصل‌های گرم سال با خشکی روبه‌رو می‌شوند.

برچسب‌ها

اخبار پرونده