حق اعتراض

با اصلاح قیمت بنزین،‌ موجی از اعتراض‌ها برخی از شهرهای ایران را فراگرفت. اگرچه در برخی از موارد،‌ این اعتراض‌ها به اغتشاش و خشونت کشیده شد،‌ با این حال،‌ رئیس جمهوری و برخی دیگر از مقام‌های دولتی بارها عنوان کرده‌اند که اعتراض حق مردم است و حاکمیت می‌بایست صدای اعتراضی مردم را بشنود.

برچسب‌ها

اخبار پرونده