حضور مردم

در پی ناآرامیهای اخیر و سوءاستفاده اشرار از نگرانی و اعتراضات مردمی،‌ بار دیگر حضور مردم حرکتهای مخالفان سربلندی ایران را خنثی کرد.

برچسب‌ها

اخبار پرونده