پسماندها کجا می‌روند؟

روایت‌هایی از گوشه و کنار ایران

موضوع انباشت زباله در استان‌ها همواره خبرساز بوده و با گلایه مردم همراه بوده است. 

اخبار پرونده