ناآرامی‌ها در هنگ‌کنگ

به دنبال تصویب قانون استراداد مجرمان از هنگ‌کنگ به چین اعتراض‌های گسترده‌ای در این کشور به راه افتاده است که دامنه‌های زیادی نیز در سطح جهانی داشته است. 

برچسب‌ها

اخبار پرونده