طرح حمایت معیشتی دولت

با تصمیم نظام مبنی بر تغییر نظام یارانه بنزین از اولین ساعات جمعه ۲۴ آبان‌ماه ۹۸، اعلام شد که پرداخت درآمد ناشی از آن به طور کامل به مردم صورت می‌گیرد و ۶۰ میلیون‌ نفر از این یارانه جدید بهره‌مند می‌شوند. 

برچسب‌ها

اخبار پرونده