نفسِ تنگ شهرها

با وجود تمهیدات مختلف پاییز تهران با روزهای آلوده‌ای روبروست. شهرداری و نیروی انتظامی در مورد کارکرد طرح جدید ترافیک اختلاف نظر دارند و شهروندان با مشکلات جدی در سلامتشان روبرو هستند. 

برچسب‌ها

اخبار پرونده