انتقاد روحانی از روند مبارزه با فساد

رئیس جمهوری حسن روحانی در جریان سفر به یزد و کرمان در سخنرانی‌های پیاپی نسبت به موضوع برخورد با فساد انتقادهایی را مطرح کرد و خواستار این شد که توازن در این موضوع رعایت شود. 

برچسب‌ها

اخبار پرونده